ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR 

Garanti – allmänna villkor Nourk Badrumsinredning

Garantin täcker eventuella fabrikationsfel. Nourk Badrumsinredning kommer att undersöka och bedöma produkten för att avgöra om felet omfattas av garantin. Under garantitiden kommer Nourk Badrumsinredning att ersätta produkten med en likadan eller jämförbar produkt. Vi står dock inte för övriga kostnader som arbetskostnad för byte/reparation, ersättning för andra utgifter, inkomstförlust eller annan förlust som kan uppstå.

Reparationer eller felsökning som inte har godkänts av Nourk Badrumsinredning ersätts inte. Utbytta delar tillfaller Nourk Badrumsinredning. Om varan inte längre säljs av Nourk Badrumsinredning, erbjuds en lämplig ersättningsvara. Nourk Badrumsinredning avgör vad som är en lämplig ersättningsvara. Vid påkallande av ett garantiarbete som inte omfattas av garantin, faktureras faktiskt kostnad enligt service/installationsföretagets gällande prislista.

Garantivillkor

Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet ska göras inom skälig tid (max 2 månader) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin.

Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än för hemmabruk i inomhusmiljö. Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med felaktig metod eller rengöringsprodukter. Garantin omfattar inte normalt slitage, yttre påverkan, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller transportskador, skador uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet, skador uppkomna i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen. Garantin täcker inte följdskada genom fel i levererad produkt. Garantin gäller inte demo/utställningsexemplar.

Det åligger köparen att se till att produkterna är tillgängliga om serviceman anlitas. Kunden ansvarar till exempel för att lösmontering och återmontering av kakel- och panelfronter eller annan utrustning i badrummet för åtkomst av ett badkar. Tid för serviceman att göra badkaret åtkomligt för service omfattas inte av garantin och debiteras enligt för tiden gällande taxa.

Elkomponenter, vattenlås, tätnings- släp- och magnetlister till duschar och keramiska tätningar till blandare omfattas inte av garantier då de anses vara förbrukningsmaterial.

Monterings- och Skötselanvisningar

Kunden måste ha följt produktens anvisningar för installation, anslutning och skötsel samt gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monteringen måste vara fackmannamässigt utförd. Monterings- och skötselanvisningar följer med produkten.

Observera att Nourk Badrumsinredning endast gäller i Sverige.SPECIFIKA GARANTIVILLKOR

2.1 Garanti toalettstolar

Nourk Badrumsinredning lämnar 10 års fabrikations- och materialfelsgaranti på toalettstolar.

2.2 Garanti tvättställ

Nourk Badrumsinredning lämnar 5 års fabrikations- och materialfelsgaranti på tvättställ.

2.3 Garanti akryl & solid surface badkar

Nourk Badrumsinredning lämnar 5 års fabrikations- och materialfelsgaranti på badkar tillverkade av Akryl eller Mineralkomposit. Garantin täcker tillverkningsfel och/eller sprickor samt formförändringar till följd av materialets åldring och/eller deformationer orsakade av hett vatten.
Om Nourk

”Upptäck de ultimata badrumslösningarna med Nourk! På Nourk förstår vi vikten av ett väldesignat och funktionellt badrum. Det är därför vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa badrumsmöbler, från snygga och snygga blandare till hållbara och effektiva toaletter. Oavsett om du vill uppgradera ditt nuvarande badrum eller börja om från början, har Nourk allt du behöver för att skapa ett utrymme som är både funktionellt och vackert.

Contact

Adress:
Heljesvägen 13
437 36 Lindome

 

+46 31 56 33 30

info@nourk.se

Social Media